Privaatsuspoliitika

Turundustekstid
Registrikood: 16771946
Telefon: +372 56354775
Aadress: N. Triigi 6, Tartu 51011
E-post: laura@ankurturundus.ee

Ankurturundus.ee on Turundustekstid OÜ-le kuuluv veebileht. Siin leiduva info, tekstide, piltide või mis tahes muu infomaterjali ärilistel eesmärkidel kopeerimine, reprodutseerimine või levitamine on ilma Turundustekstid OÜ kirjaliku nõusolekuta keelatud.


Isikuandmete kaitse


Isikuandmed on andmed, mida ankurturundus.ee kogub teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks, küsimuste lahendamiseks või turundusmeilide saatmiseks.

Ankurturundus.ee kohustub kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust ja töötleb isikuandmeid kooskõlas Eestis kehtivate isikuandmete töötlemise seaduste ning õigusaktidega. Ankurturundus.ee rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Järgnevalt kirjeldame meie privaatsuspõhimõtted – mis laadi teavet me veebilehel ankurturundus.ee kogume, kuidas seda teavet kasutame, andmeid säilitame ning millistel tingimustel seda kolmandatele isikutele avaldame.


Millistel eesmärkidel ankurturundus.ee veebilehel andmeid töödeldakse?

 

  • Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid: arvuti internetiaadress (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooni adnmed, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja koht. IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. See on vajalik turundusprogrammide, näiteks Google Analytics ja Facebook Pixeli tööks.


Programmid kasutavad meie edastatavat infot, et hinnata ankurturundus.ee lehte teie kasutajakogemuse parandamiseks.

  • Ankurturundus.ee lehel kogutakse, töödeldakse ja kasutatakse teie isikuandmeid ankurturundus.ee teenuste osutamiseks. Päringuvormi ja e-kirja kaudu edastatud andmed, sealhulgas teie nime, meiliaadress ja mobiiltelefoni numbrit kogume ja töötleme tellimuste täitmiseks ja päringutele vastamiseks. Samuti võime küsida eelpool loetletud teabele lisaks veel ka tegevusharu ja ettevõtte nime ning muid teenuse osutamiseks vajalikke andmeid.
  • Ankurturundus.ee kogub andmeid meiliturunduse ostumiseks (uudiskirja vormi kaudu liitujad ning tasuta juhendi allalaadijad). Meiliturundust osutame tarkvara Convertkit vahendusel. Saadetavate turunduslike sõnumite puhul võime koguda teie suhtluse kohta infot, näiteks kas te avasite e-kirja, millistele linkidele te vajutate, milliseid seadmeid te selle jaoks kasutate ning milliseid on nende tehnilised omadused. See info salvestub iga kontakti ajalukku.


Ankurturundus.ee meililistiga liitunute nime ja e-posti aadressi võime kasutada turunduslikul eesmärgil ka sotsiaalmeedias- ja internetiturunduses (Meta Platforms, Google). Nendel eesmärkidel töötleme teie isikuandmeid 5 aastat alates teie kontakti kontaktibaasi lisamisest. Turundustekstid OÜ’l on õigustatud huvi (GDPR Art 6(1)(f)) saata oma kontaktidele turunduskommunikatsiooni säilitamaks nendega ärialast suhet.


Kogutud andmete säilitamine


Isikustamata tehnilisi veebilehtede ja teenuskeskkondade kogutud andmeid säilitatakse 1 aasta.

Isikustatud päringute ja/või tehingutega seotud isikuandmeid säilitatakse kuni 7 aastat viimasest interaktsioonist teenusepakkujaga tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada.


Isikuandmete edastamine


Ankurturundus.ee võib edastada teie isikuandmeid Euroopa majanduspiirkonna piires töötlemiseks kolmandast isikust spetsialistidele üksnes seadusest tuleva õiguse ja põhjendatud vajaduse korral (näiteks kohus või kohtueelne menetlemine).

Ankurturundus.ee teenuste osutamise raames klientide poolt töödeldavaid isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena ja õigus neid andmeid töödelda või edastada kuulub üksnes andmete omanikule ehk kliendile.


Isiku õigused kogutud andmetele


Õigus oma andmetega tutvuda, parandada, lõpetada töötlemine. Vaikimisi isikuandmeid ei avaldata, va juhul, kui selleks on saadud vastav taoltus.

Kui isikuandmed ei ole muudetavad, kättesaadavad, avalikustatud veebilehel või teenuskeskkondades, tuleks meile esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus andmete saamiseks või parandamiseks. Võimalusel väljastatakse või parandatakse andmed 14  tööpäeva jooksul.

Kui on soov loobuda turunduskirjadest, mis tulevad meililisti kaudu, saab seda teha koheselt iga saadetud turunduskirja jaluses asuva lingi kaudu. Muudatus jõustub koheselt.

Kui isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole seaduslikku alust, saab kasutaja taodelda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist.

Taotlust ei rahuldata teatud tingimustel, näiteks kui see võib kahjustada teise isiku õigusi või vabadusi või takistada teenuse osutamist. Taotlust ei rahuldata ka siis, kui isikut ei ole võimalik identifitseerida.


Küpsiste kasutamine veebilehel ankurturundus.ee

Ankurturundus.ee kasutab andmete kogumiseks küpsiseid. Küpsis on väike arvutikoodi lõik, mille anname teie veebibrauserile, kui veebisaiti esimest korda külastate. Edaspidi võivad küpsised aidata meil pakkuda teile ainulaadset sisu või teha reklaami selle alusel, millist sisu olete vaadanud.


Küpsiste liigid

 

  • Seansiküpsiseid – ajutised küpsised, mis kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub (kasutatakse näiteks teenuse taotlemisel või toote ostmisel)
  • Püsiküpsiseid – salvestatakse kasutaja arvutis asuvasse küpsiste faili jäädavalt (kasutatakse veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks, kodulehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutajale, statistikaks)
  • Kolmanda osapoole küpsiseid (Google Analytics, Facebook). Need analüüsiküpsiseid võimaldavad veebisaidil viibijaid ära tunda, loendada ja tuvastada veebisaidil liikumist.


Kogume küpsiseid selleks, et pakkuda teile parimat kasutajakogemust ja parandada oma veebisaidi tööd.

Veebibrauseri küpsiste vahemälu saate oma veebibrauseri seadistuste kaudu kustutada. Küpsiste kustutamisel kaob süsteemidest ära teie unikaalne kood ning seda pole võimalik enam teiega siduda. Veebilehe taaskordsel külastamisel annab veebilehitseja teile uue unikaalse koodi.

Kui teil on küsimusi küpsiste ja nende kasutamise kohta, võtke palun ühendust e-posti vahendusel aadressil laura@ankurturundus.ee


Privaatsuspoliitika tingimused


Ankurturundus.ee veebilehel kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta,

Privaatsuspoliitika on koostanud:

Turundustekstid OÜ (Laura Hallaste)
Koostamise kuupäev: 22.12.2023

Kirjuta mulle

Võta ühendust!

    Turundustekstid OÜ    Registrikood: 16771946